https://www.vistapeyzaj.com/wp-content/uploads/2020/05/peyzaj-proje-cizim-firmasi.jpg

Peyzaj Proje ve Görselleştirme Hizmetleri

Peyzaj: insanlara doğayla bir bütün olarak yeşille iç içe olması için sunulan; huzur ve konfor için görsel açının yanı sıra doğal güzellikler ile birlikte kültürel unsurları da kullanıp ikisi arasında bağlantı kuran bir yaşam biçimi olarak bilinir.

Peyzaj insan gözü ile görülen görüntülerin birleşip kişide oluşturduğu algıdır. Teknik olarak ise peyzaj, insanların algıladığı şekilde doğal ya da doğal olmayan unsurların oluşturduğu öğelerdir.

Peyzaj genel olarak zevk anlayışı ile alakalı bir şekilde bağdaştırılsa da peyzajı oluşturan unsurların birbirleri ile ya da birbirine karşı uyumu ile anlam kazanmaktadır. Bu uyum ile bütünleşmeyen unsurlar insanlara rahatlık yerine rahatsızlık verebilir.

Peyzajı oluşturan unsurların birbirine ya da birbiri ile uyumunun sağlanması için uygulanan işleme peyzaj tasarımı, peyzaj projelendirmesi ve planlaması olarak bilinir. Peyzaj tasarımı, proje ve planlaması; peyzaj alanını oluşturan canlı & cansız materyalleri alandaki bakı, iklimsel faktörler, ekonomiklik, fonksiyon olma, estetik, sanat ve alan ihtiyaçları doğrultusunda alanın tasarımsal çerçeveden geçirilerek istenen alanın planlanarak projelendirmesi işlemleridir.

Peyzaj planlaması, alan için peyzaj gelişim stratejilerinin belirlenmesi, fauna ve flora analizlerinin yapılması, buna bağlı biyotop haritalanması, alanın karakter olarak peyzaja uygunluğu (yani peyzaj karakterinin belirlenmesi), alanı koruma amaçlı nazım imar planı hazırlayarak bu süreçte oluşturulacak yeşil alan tip ve karakterin belirlenmesi, geliştirilmesi, olası afet ve risk yönetimi, yaşama ilişkin görsel olarak peyzaj kalitesinin geliştirilmesi, açık ve yeşil yol planlamaları gibi kültürel ve doğal kaynakların analizlerini içeren planlama biçimi olarak nitelendirilebilir.

 • Koruma Amaçlı Peyzaj Planlama
 • Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED)
 • Ekolojik Risk Analizi
 • Kentsel Peyzaj Planlama
 • Kırsal Peyzaj Planlama
 • Kara yolları Peyzaj Planlama
 • Rekreasyonel Planlama
 • Kıyı ve Sulak Alan Planlaması

Gibi konular peyzaj konularının sadece bir kısmı olarak sayılabilir.

Peyzaj Proje Çizim ve Görselleştirme Hizmeti
Peyzaj Proje Çizim Hizmeti

Peyzaj Tasarım ve Peyzaj Projelendirmesi Peyzaj planlamasına göre mikro ölçekli projeler olarak nitelendirilirler. Peyzaj: doğal ve kültürel tüm yaşam alanlarının alanın işlevsel, estetik, sanat ve insan ihtiyaçları düşünülerek 1/50, 1/100, 1/ 1000 gibi ölçeklerde belirli kurallar etrafında tasarlanılarak çizilmesi işlemini içerir.

Peyzaj Projeleri;

 • Avan Proje
 • Alan Plastiği
 • Uygulama (Aplikasyon Projesi)
 • Altyapı Sistemi Planları
 • Kesin Proje
 • Bitkilendirme Projesi
 • İmalat Detayları
 • Kesit Ve Görünüşler
 • Metraj Ve Keşif

projelerinden oluşmaktadır.

Vista Peyzaj olarak makro ve mikro ölçekli peyzaj projelerini müşteri hizmetine sunmaktayız. Peyzaj projelerini alanın durumu, müşteri istekleri ve kullanım amacına göre iki ya da üç boyutlu olarak görselleştirilir. İstenilmesi halinde dosyalandırarak teslimini yapar.

Peyzaj Proje Hizmeti Almak İçin Bizi Arayın